Međunarodni drumski prevozi kamionima s ceradom

Preuzimanje Vaše robe u najkraćem roku (kompletni utovari/FTL) širom Evrope garantuje naša efikasna mreža odabranih transportnih partnera, koju smo izgradili u periodu dužem od 60 godina.


LKW WALTER postavlja važne standarde u drumskom saobraćaju, kako bi se transporti odvijali što efikasnije i u skladu s merama za zaštitu životne sredine.

  • Inteligentan softver za planiranje transporta
  • Kamioni sa niskom emisijom buke i štetnih tvari

  • Kružne ture i trosmerni saobraćaj.
  • Najmoderniji telematički sistemi

Naše specijalno znanje i veština sastoji se u tome, da robne tokove naših klijenata - imajući u vidu njihove specifične zahteve - kombinujemo na način, da se prazni kilometri i vremena čekanja svedu na minimum.


Dalje informacije:

^ - Top

Ova web-stranica koristi cookies kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Korišćenjem web-stranice pristajete na memorisanje cookiesa. Dodatne informacije naći ćete na sajtu: Uslovi korišćenja