Precizan nadzor prevoza putem najsavremenijih telematskih sistema
Precizan nadzor prevoza putem najsavremenijih telematskih sistema
prijava prostora za utovar i razmena podataka preko www.lkw-walter.com
prijava prostora za utovar i razmena podataka preko www.lkw-walter.com
Elektronska razmena podataka (EDI) - 100% kompatibilna sa Vašim IT-sistemom
Elektronska razmena podataka (EDI) - 100% kompatibilna sa Vašim IT-sistemom

Najsavremenije informacijske tehnologije ...

... garantuju optimalnu komunikaciju

... pomažu pri realizaciji Vaših poslova


  • Sposobna, stabilna IT-struktura
  • Elektronska razmena podataka (EDI) - 100% kompatibilna sa Vašim IT-sistemom
  • Precizan nadzor prevoza putem najsavremenijih telematskih sistema
  • Inteligentan softver za planiranje transporta s ciljem optimizacije praznih kilometara
^ - Top

Ova web-stranica koristi cookies kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Korišćenjem web-stranice pristajete na memorisanje cookiesa. Dodatne informacije naći ćete na sajtu: Uslovi korišćenja