Što su Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) su standardizirane međunarodne trgovačke klauzule koje sastavlja i izdaje Međunarodna trgovačka komora (aktualno: Incoterms 2010). Stranke (prodavatelji, kupci) u nekoj trgovačkoj transakciji mogu ugovoriti neku Incoterms klauzulu. Pravilima Incotermsa reguliraju se važne obveze prodavatelja i kupca, a posebno prijelaz rizika i troškova isporuke između trgovačkih partnera.

Što je regulirano pravilima Incoterms?

Ugovaranjem neke klauzule o isporuci između ugovornih partnera, određuju se ponajprije sljedeće točke:
mjesto i vrijeme prijelaza rizika za moguću propast (odnosno oštećenje, gubitak, krađu itd.) robe


raspodjela troškova isporuke


obveze izvoznog odnosno uvoznog carinjenja

Koja Incoterms pravila postoje?

U nastavku možete naći pregled Incoterms pravila:
Ove su informacije kratki sažeci koji ne sadrže cjelovit opseg prava i obveza ugovornih strana.

Objašnjenje Incoterms pravila za cestovni prijevoz

EXW - Ex Works / Franko tvornica (... navedeno mjesto isporuke)

Prodavatelj od tvornice/skladišta ne snosi nikakve troškove niti rizik. Prodavatelj nije dužan robu utovariti na prijevozno sredstvo koje ju je došlo preuzeti niti je mora pripremiti za izvoz (izvozno carinjenje), ako je to potrebno.
EXW - Ex Works / Franko tvornica

FCA - Free Carrier / Franko prijevoznik (... navedeno mjesto isporuke)

Kupac preuzima troškove i rizik od prijevoznika na polazištu. Prodavatelj se obvezuje da utovari robu na prijevozno sredstvo, koje ju je došlo preuzeti te, ako je potrebno, pripremiti robu za izvoz (izvozno carinjenje).
FCA - Free Carrier / Franko prijevoznik

CPT - Carriage paid to / Vozarina plaćena do (... navedeno odredište)

Prodavatelj je dužan sklopiti ugovor o prijevozu i snosi troškove do navedenog odredišta. Ako je to potrebno, prodavatelj je dužan pripremiti robu za izvoz (izvozno carinjenje). Rizike (gubitak, oštećenje) snosi kupac od predaje robe prvom prijevozniku na polazištu. Uvozno carinjenje, ako je potrebno, mora preuzeti kupac!
CPT - Carriage paid to / Vozarina plaćena do

CIP - Carriage and Insurance paid to / Vozarina i osiguranje plaćeni do (... navedeno odredište)

Prodavatelj je dužan sklopiti ugovor o prijevozu i snosi troškove do navedenog odredišta. Ako je to potrebno, prodavatelj je dužan pripremiti robu za izvoz (izvozno carinjenje). Prodavatelj sklapa i ugovor o osiguranju od rizika koje snosi kupac (gubitak, oštećenje). Rizike (gubitak, oštećenje) snosi kupac od predaje robe prvom prijevozniku na polazištu. Uvozno carinjenje, ako je potrebno, mora preuzeti kupac!
CIP - Carriage and Insurance paid to / Vozarina i osiguranje plaćeni do

DAT - Delivered at Terminal / isporučeno na terminal (... navedeni terminal u odredišnoj luci/mjestu)

Prodavatelj snosi troškove i rizike isporuke do navedenog terminala/mjesta, uključujući istovar pristiglog prijevoznog sredstva. No, uvozno carinjenje, ako je potrebno, mora preuzeti kupac!
DAT - Delivered at Terminal / isporučeno na terminal

DAP - Delivered al Place / Isporučeno na mjesto (... navedeno odredište)

Prodavatelj stavlja na raspolaganje kupcu robu na pristiglom prijevoznom sredstvu, spremnu za istovar na navedenom odredištu u zemlji uvoza i snosi sve rizike do tog trenutka. Uvozno carinjenje i istovar preuzima kupac!
DAP - Delivered al Place / Isporučeno na mjesto

DDP - Delivered Duty paid / Isporučeno ocarinjeno² (... navedeno odredište)

Prodavatelj stavlja kupcu na raspolaganje ocarinjenu robu na pristiglom prijevoznom sredstvu spremnu za istovar na navedenom odredištu u zemlji uvoza i snosi sve rizike do tog trenutka. Prodavatelj je obvezan platiti i sve pristojbe i carinske formalnosti za izvoz i uvoz. Istovar preuzima kupac!
DDP - Delivered Duty paid / Isporučeno ocarinjeno²
² No, ako stranke žele da se određeni troškovi, koji se javljaju pri uvozu robe (npr. PDV), isključe iz prodavateljevih obveza, to valja izričito naglasiti odgovarajućim dodatkom u kupoprodajnom ugovoru (originalni citat iz pravila Incoterms 2000) odnosno valja primijeniti DAP.

Daljnje informacije:

^ - Top

Ova web stranica upotrebljava kolačiće kako bi Vam mogla pružiti najbolje moguće iskustvo korištenja. Klikom na „Prihvaćam“ pristajete na uporabu kolačića. Ako želite isključiti određene kolačiće, kliknite na ovdje. Ostale informacije o našem postupanju s Vašim podatcima pronaći ćete u našim dokumentima Uvjeti korištenja i Napomene o zaštiti podataka.

Prihvaćam